RELACJE

IMG S.A.

Relacje inwestorskie


Ogłoszenie Walne IMG SA zwyczajne 10.08.2020

Zarząd IMG S.A. z siedzibą w Gdyni, na podst. art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i § 2 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IMG S.A. na dzień 25 września 2020 r. o godz. 10.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Julii Fersten w Warszawie przy ul. Mozarta 1 lok. 38.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019;
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok 2019;
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019;
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2019;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2019;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu;
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej;
 12. Wolne wnioski;
 13. Zamknięcie obrad.

Ogłoszenie Walne IMG SA nadzwyczajne 10.08.2020

Zarząd IMG S.A. z siedzibą w Gdyni, na podst. art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i § 2 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IMG S.A. na dzień 18 września 2020 r. o godz. 10.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Julii Fersten w Warszawie przy ul. Mozarta 1 lok. 38.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki;
 7. Wolne wnioski;
 8. Zamknięcie obrad.

Ogłoszenie Walne IMG SA nadzwyczajne 08.07.2020

Zarząd IMG S.A. z siedzibą w Gdyni (nr KRS 0000367238), na podst. art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i § 2 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IMG S.A. na dzień 7 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Julii Fersten w Warszawie przy ul. Mozarta 1 lok. 38.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany terminu wypłaty dywidendy za rok 2018;
 6. Wolne wnioski;
 7. Zamknięcie obrad.

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji – ogłoszenie 1/5 - 30.09.2020

„Zarząd IMG S.A. z siedzibą w Gdyni (KRS 000367238), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać, za pisemnym pokwitowaniem, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 900-1500 w biurze handlowym Spółki w Elblągu, przy ul. Kowalskiej 8-9/7, 82-300 Elbląg lub w Kancelarii Adwokackiej Adwokat Anny Matyji-Sławińskiej w Warszawie, przy ul. J. Gagarina 26 lok. U6a, 00-754 Warszawa.”

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji – ogłoszenie 2/5 - 15.10.2020


„Zarząd IMG S.A. z siedzibą w Gdyni (KRS 000367238), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać, za pisemnym pokwitowaniem, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 900-1500 w biurze handlowym Spółki w Elblągu, przy ul. Kowalskiej 8-9/7, 82-300 Elbląg lub w Kancelarii Adwokackiej Adwokat Anny Matyji-Sławińskiej w Warszawie, przy ul. J. Gagarina 26 lok. U6a, 00-754 Warszawa.”

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji – ogłoszenie 3/5 - 30.10.2020

Zarząd IMG S.A. z siedzibą w Gdyni (KRS 000367238), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać, za pisemnym pokwitowaniem, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 900-1500 w biurze handlowym Spółki w Elblągu, przy ul. Kowalskiej 8-9/7, 82-300 Elbląg lub w Kancelarii Adwokackiej Adwokat Anny Matyji-Sławińskiej w Warszawie, przy ul. J. Gagarina 26 lok. U6a, 00-754 Warszawa.”

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji – ogłoszenie 4/5 - 16.11.2020

„Zarząd IMG S.A. z siedzibą w Gdyni (KRS 000367238), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać, za pisemnym pokwitowaniem, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 900-1500 w biurze handlowym Spółki w Elblągu, przy ul. Kowalskiej 8-9/7, 82-300 Elbląg lub w Kancelarii Adwokackiej Adwokat Anny Matyji-Sławińskiej w Warszawie, przy ul. J. Gagarina 26 lok. U6a, 00-754 Warszawa.”

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji – ogłoszenie 5/5 - 01.12.2020

„Zarząd IMG S.A. z siedzibą w Gdyni (KRS 000367238), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać, za pisemnym pokwitowaniem, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 900-1500 w biurze handlowym Spółki w Elblągu, przy ul. Kowalskiej 8-9/7, 82-300 Elbląg lub w Kancelarii Adwokackiej Adwokat Anny Matyji-Sławińskiej w Warszawie, przy ul. J. Gagarina 26 lok. U6a, 00-754 Warszawa.”


Drogi Kliencie,

zważywszy, że od dnia 25.05.2018 r. swoje bezpośrednie zastosowanie ma Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - określane jako „RODO”), Administrator Twoich danych osobowych (IMG S.A. z siedzibą w Gdyni) chciałby Cię poinformować na jakich zasadach zbiera oraz przetwarza Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem tych danych osobowych.

Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz w naszej zaktualizowanej Polityce Prywatności, z którą możesz zapoznać się klikając tutaj.

Pozdrawiamy,
Zespół IMG S.A.